de la fondare
Evenimente

S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru ocuparea funcției de laborant la analiza chimică a apei

Administrația S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” anunță un concurs pentru ocuparea funcției vacante de laborant la analize chimice în cadrul Laboratorului apă potabilă.

       În această funcție poate fi numită o persoană, care întruneşte următoarele cerinţe calificative:

     – Să posede studii medii, cursuri de laborant şi vârsta nu mai mică de 18 ani;

     – Să cunoască: standardele şi metodele stabilite la efectuarea analizelor chimice, utilajul laboratorului şi regulile de exploatare, materialele şi reactivele utilizate, legislaţia Securităţii şi sănătăţii în muncă, Privind apărarea împotriva incendiilor, Cu privire la protecţia civilă etc.;

     – Să posede limba oficială a Republicii Moldova la nivelul competenţei profesionale.

       În obligațiunile sale funcţionale se vor regăsi următoarele activităţi:

        – Să exercite, după necesitate, prelevarea probelor de apă brută de la toate etapele procesului tehnologic de tratare, a apei potabile din rezervoarele de înmagazinare a apei la ieşire de la Staţia de tratare (STA) şi  rezervoarele de apă potabilă orăşeneşti şi municipale, din reţelele de distribuţie orăşeneşti şi municipale, din fântânile de mină şi sondele arteziene aflate în gestiunea întreprinderii, apă de suprafaţă, apă uzată, conform graficelor de prelevare a probelor aprobate, de la apeducte noi şi alte probe conform cererilor şi contractelor;

       – Să efectueze la timp şi calitativ analize chimice de complexitate medie, conform metodelor aprobate şi validate, asigurând veridicitatea, exactitatea și obiectivitatea rezultatelor;

       – Să menţină utilajul, mijloacele de măsurare, inventarul de laborator, locul său de muncă, din punct de vedere al mediului, într-o stare corespunzătoare cerinţelor de securitate şi mediu.

       Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire) la sediul întreprinderii, situat  pe  str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, în biroul 310 (Departamentul resurse umane), de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00.

       Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.