de la fondare
Evenimente

CONTROLOR, categoria 4

I. Cerinţe calificative:

2.1. În funcţie de controlor se numeşte o persoană cu studii medii sau secundare profesionale.

– Prevederile regulamentelor, dispozițiilor, ordinelor, hotărârilor, actelor legislative și normative în domeniul prestării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în vigoare;

– Regulile de conduită etică și de comunicare;

– Limba oficială a Republicii Moldova, la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie.

II. Obligaţiuni funcționale:

1. Să citească indicaţiile contoarelor de apă, conform fişelor de lucru înaintate şi rutelor de vizitare a consumatorilor aprobate;

2. Să efectueze înscrieri în fişa de evidenţă a contorului, clar, fără ştersături şi îndreptări;

3. Să verifice  starea tehnică a apometrului, la citirea indicaţiilor de pe contoarele de apă;.

4. Să depisteze cauza şi să facă înscrierile necesare în cartela de evidenţă a contorului, în cazul majorării sau micşorării evidente a consumului de apă de către Consumator;

5. Să inspecteze reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare ale consumatorilor, întocmind acte de inspectare şi cercetare a stării evidenţei, acte de neîndeplinire a prescripţiilor, sau prescripţii în baza încălcărilor confirmate cu indicarea termenelor concrete de înlăturare a încălcărilor în conformitate cu  prevederile contractului şi  actelor normative în vigoare.