de la fondare
Evenimente

Contabil-casier

II. CERINŢE CALIFICATIVE ŞI NIVELUL NECESAR DE CUNOŞTINŢE

1. În funcţie de contabil-casier poate fi numită o persoană care posedă studii superioare sau medii speciale de profil;

2. Contabilul-casier este obligat să cunoască:

     – Codul fiscal al Republicii Moldova;

     – Codul muncii al Republicii Moldova;

     – Codul etic al profesioniștilor contabili;

     – Legea contabilității a Republicii Moldova;

     – Planul de conturi contabile;

     – Regulamentul intern al întreprinderii;

III.  OBLIGAŢIUNI FUNCŢIONALE

 Contabil-casier este obligat:

1. Să asigure recepționarea plăților în numerar prin dispozițiile de încasări, semnate de către șeful departamentului contabilitate și finanțe;

2. Să aplice mașina de casă și control pentru efectuarea decontărilor de numerar.

3. Să exploateze mașinile de casă și control conform Regulamentului cu privire la modul de exploatare a mașinilor de casă și control cu memorie fiscală.

4. Să primească banii prin dispozițiile de încasare numai în ziua întocmirii acestora, verificînd veridicitatea acestora cu ajutorul scanerului de verificare a bancnotelor.

5. Să întocmească zilnic darea de seamă pe casieri.