de la fondare
Evenimente

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează Montator conducte exterioare!

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de montator conducte exterioare, cat. 4. În această funcţie se numeşte o persoană cu studii secundare profesionale în domeniul construcții, deține permis de exercitare ca agățător, cat. 4,  a susținut examenul medical și are vechime în muncă de cel puțin 3 ani. Persoana angajată în această funcție este obligat să cunoască: procesele tehnologice privind efectuarea lucrărilor de instalare a conductelor; citirea desenelor tehnice; sortimentul metalelor și armăturilor, țevilor, clasificarea și destinația lor; vane, ventile robinete etc.; structura și metodele de reparație a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din oțel și polietilenă; regulile de lucru cu aparataj electric; limba oficială a Republicii Moldova la nivelul de competență a funcției.

În obligațiunile sale funcționale se va regăsi:

1. Să efectueze lucrări de montare – demontare a țevilor, vanelor etc., a sistemelor de canalizare, apeductelor și rețelelor termice;

2. Să efectueze lucrări complexe de lăcătușărie pe șantier;

3. Să instaleze vane, țevi de diferite diametre;

4. Să monteze nodul de evidență a debitului de apă;

5. Să instaleze țevi din polietilenă, oțel și fontă cu diferite diametre;

6. Să monteze cămine de apă și canalizare circulare, camere de vizitare dreptunghiulare;

7. Să efectueze lucrări de testare și spălare a țevilor montate;

8. Să pregătească șanțul pentru montarea țevilor de canalizare;

9. Să efectueze conectările individuale;

10. Să efectueze lucrări de agățare, legare și suspendare a sarcinii pe cîrligul macaralei.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.