de la fondare
Evenimente

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează Operator la instalația de clorurare!

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de operator la instalația de clorurare. În această funcţie se numeşte o persoană cu studii medii care a împlinit vîrsta de 18 ani. Persoana angajată în această funcție este obligată să cunoască: principiul de funcționare a pompelor centrifuge, a pompelor cu piston și a altor utilaje ale instalațiilor de pompare; limba oficială a Republicii Moldova la nivelul competenții a funcției; construcția și principiul de funcționare a filtrelor rapide.

În obligațiunile sale funcționale se va regăsi:

1. Să mențină regimul stabilit de funcționare a stației de pompare:

2. Să supravegheze și să răspundă de starea și regimul de funcționare a agregatelor;

3. Să aplice metodele de neutralizare a clorului;

4. Să coordoneze cu inginerul toate manevrele de pornire-oprire a pompelor, închiderea-deschiderea vanelor, toate schimbările în regimul de lucru a stației de pompare.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.