de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de Șofer la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de Șofer. În această funcție poate fi numită o persoană cu studii medii, permis de conducere, certificat de absolvire a școlii de șoferi și vechime în muncă în calitate de șofer nu mai puțin de 2 ani și să cunoască normele de exploatare și deservire transportului auto și mecanismelor.

În obligațiunile sale funcționale se va regăsi:

1. Executarea ordinelor și dispozițiilor șefului coloanei auto;

2. Îndeplinirea lucrărilor de deservire tehnică și reparație, care corespund lăcătușului la reparația automobilelor;

3. Efectuarea inscripțiilor în foaia de parcurs conform formularelor tipice elaborate;

4. Respectarea normelor de parcurs zilnic și a normelor de consum al carburanților și lubrifianților;

5. Respectarea normelor de exploatare a bateriilor de acumulatoare și anvelopelor.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire) la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.