de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de Hamal la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de hamal. În funcţia de hamal poate fi numită persoana care a împlinit vârsta de 18 ani.

În obligațiunile hamalului se vor regăsi: îndeplinirea lucrărilor de descărcare, încărcare a materialelor la depozitul central; asigurarea transparenței proceselor și concomitent confidențialitatea informațiilor interne ale întreprinderii; studierea și însușirea practicilor și respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, securitate antiincendiară, specifică activității prestate; prezintarea la serviciu în deplină capacitate de muncă pe durata programului de muncă, astfel încât să nu expună în pericol atât persoana proprie, cât și ceilalți salariați; utilizarea corectă a mașinilor, aparatelor, substanțelor periculoase, echipamentelor de protecție și alte mijloace de producție.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.