de la fondare
Evenimente

Salariu atractiv si conditii echitabile de munca! Funcție vacantă de Electromontor la repararea utilajului electric la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de electromontor la repararea utilajului electric. În funcţie de electromontor la repararea utilajului electric, poate fi desemnată o persoană cu studii profesionale secundare  de profil, care a susţinut examenul medical.

Electromontorul la repararea utilajului electric, este obligat să cunoască:  


– bazele electrotehnicii; – aparatele de măsură şi protecţie, construcţia maşinilor electrice de diferite tipuri, de curent permanent şi alternative;

– aparatele de comutare,  metodele raţionale de verificare, reparaţie, asamblare, montare şi deservire a aparatelor şi utilajelor electrice, modalităţile de protecţie a lor împotriva suprasarcinii; – metodele de efectuare a lucrărilor de testare-reglare şi predarea utilajului electric cu aparataj de pornire-reglare după reparaţie;

– setările electrice de bază a utilajului deservit, metodele de verificare şi măsurare a lor;

– construcţia, destinaţia şi condiţiile de folosire a instrumentelor de măsură –control complexe;

– construcţia dispozitivelor de demarare  universale şi speciale;

– normele de protecţie a muncii la executarea lucrărilor în instalaţiile electrice în volumul pentru grupa de autorizare nu mai joasă de a IV.

În obligațiunile sale funcționale se vor regăsi:

– efectuarea lucrărilor de asamblare şi dezasamblare a  liniilor aeriene şi de cablu  0,4-10 kV;

– testarea electromotoarelor, generatoarelor, redresoarelor, transformatoarelor şi alte utilaje electrice; 

– efectuarea lucrărilor în instalaţiile electrice de iluminat exterior, stradal sau de incintă;  

– demontarea şi schimbarea rulmenţilor la maşini electrice sub 500 kW;

– desfacerea cablulului electric de pe tambur, montarea mufelor de unire, mufe terminale la linii de cablu sub 10 kV;

– dezasamblarea şi asamblarea, reparația capitală a echipamentelor şi utilajelor electrice de diferite mărimi( gabarite) sub controlul altui electromontor de calificare mai înaltă;

– efectuarea lucrărilor de comutare în reţelele de distribuţie cu efectuarea reviziei transformatoarelor de putere, întrerupătoarelor cu pârghie, întrerupătoarelor cu ulei cu demontarea elementelor constructive;

– verificarea, montarea şi reparația schemelor iluminatoarelor luminiscente;

– deservirea aparatajului, dispozitivelor de distribuire la reţelele de tensiune mai înaltă de 1000 V, motoarelor electrice cu puterea mai mare de 100 kW şi instalarea condensatoarelor cu reglaj automat a cos φ.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.