de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de Tractorist, categoria 4-6 la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției Tractorist, categoria 4-6. În această funcție poate fi numită o persoană cu studii secundare profesionale, cu Certificat unic de conducere al tractorului și care a trecut un examen medical. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerinţe calificative:
II. CERINŢE CALIFICATIVE:
1.1. Tractoristul, categoria 4-6 este obligat să cunoască:
– Construcţia, principiile de funcţionare şi caracteristicile tehnice ale tractorului; principiul de lucru al instalaţiilor mecanice, hidraulice şi electrice;
– Montarea şi demontarea instalaţiilor montate la tractor, principiul de apariţie a defecţiunilor şi modalităţile de înlăturare a acestora, regulile de transportare a materialelor de diverse categorii;
– Regulamentul circulaţiei rutiere;
– Regulile şi normele de securitate şi sănătate în muncă, şi de protecţie antiincendiară;
– Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul competenţei profesionale.

II. OBLIGAŢIUNI FUNCŢIONALE
2.1. Să conducă tractorul la îndeplinirea lucrărilor de transportare a diferitor categorii de materiale de construcţie, soluri, utilaje; să repare, testeze şi să regleze mecanismul, conform categoriei sale;
2.2. Să supravegheze permanent starea tehnică a mecanismului atribuit;
2.3 Să efectueze lucrări de deservire tehnică calitativă, conform planului grafic PLP;
2.4. Să acorde o deosebită prioritate sistemului de frânare, hidropompelor, lopeţii şi cilindrilor hidraulici.
Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), carnetului de muncă, la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.